Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Zarządzenia Kierownika MGOPS

 

Zarządzenie nr 24/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy MGOPS w Sianowie w części dot. czasu pracy - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 23/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MGOPS - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 22/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.08.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników MGOPS w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 21/2019 Kierownika MGOPS z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany programu osłonowego dla świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie "Z szacunkiem dla złotówki" - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 18/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Klubu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 17/2019 Kierownika MGOPS z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 16/2019 Kierownika MGOPS z dnia 07.03.2019 r. w sprawie postępowania z pieczęciami i pieczątkami stosowanymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika MGOPS z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zmian do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro w  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika MGOPS z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia spisu zastanego majątku/wyposażenia - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów do Projektu „Równość szans w Gminie Sianów” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 6/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadznia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 23/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 22/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziennego Domu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 21/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 19/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 18/2018 Kierownika MGOPS z dnia 28.12.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - Czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia spisu zastanego majątku/wyposażenia - Czytaj TUTAJ (format pdf).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 18:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 372
16 września 2019 09:52 Tomasz Gierowski - Zmiana treści zakładki.
04 września 2019 23:50 Tomasz Gierowski - Zmiana treści zakładki.
04 sierpnia 2019 22:55 Tomasz Gierowski - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl