Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Rejestr zmian

20 lutego 2019 19:09 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2019 19:08 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2019 19:02 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2019 19:02 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
20 lutego 2019 19:01 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
09 lutego 2019 21:25 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.
07 lutego 2019 21:17 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:16 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:16 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:15 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:10 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:07 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Zarządzenia Kierownika MGOPS: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 21:03 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Struktura ogólna MGOPS : Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 08:14 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2019 08:07 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
05 lutego 2019 07:57 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny.
05 lutego 2019 07:56 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.
04 lutego 2019 20:57 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej.
04 lutego 2019 20:57 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej: Zmiana danych jednostki.
04 lutego 2019 20:55 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.
04 lutego 2019 20:54 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.
04 lutego 2019 20:53 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny.
04 lutego 2019 20:49 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2019 12:39 (Tomasz Gierowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
04 lutego 2019 12:38 (Tomasz Gierowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
01 lutego 2019 12:02 (Tomasz Gierowski) Zakładki: RODO: Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2019 10:31 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2019 10:22 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
31 stycznia 2019 10:22 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2019 18:09 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Aktualizacja danych jednostki: Lista pracowników.
23 stycznia 2019 18:09 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Lista pracowników: Zmiana danych jednostki.
23 stycznia 2019 18:08 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Usunięcie jednostki: Kierownictwo.
23 stycznia 2019 18:07 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: testKierownictwo: Usunięcie jednostki: 1.
23 stycznia 2019 18:06 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: testKierownictwo: Utworzenie jednostki: 1.
23 stycznia 2019 18:04 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Aktualizacja danych jednostki: Kierownictwo.
23 stycznia 2019 18:04 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Zmiana danych jednostki.
23 stycznia 2019 18:03 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Aktualizacja danych jednostki: Kierownictwo.
23 stycznia 2019 18:03 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Zmiana danych jednostki.
23 stycznia 2019 18:03 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Utworzenie jednostki: Kierownictwo.
23 stycznia 2019 18:03 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Kierownictwo: Utworzenie jednostki.
23 stycznia 2019 17:49 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2019 17:44 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
23 stycznia 2019 17:39 (Tomasz Gierowski) Zakładki: Nabór na wolne stanowiska pracy: Zmiana treści zakładki.
21 stycznia 2019 08:42 (Tomasz Gierowski) Struktura urzędu: Działy: Aktualizacja danych jednostki: Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej.
Ilość wyświetleń: 37
Realizacja: IDcom.pl