Zarządzenia Kierownika MGOPS


ZARZĄDZENIE NR 24/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 08.06.2020r. w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie czytaj TUTAJ

 


 

Zarządzenie nr 23/2020 Kierownika MGOPS z dn. 29.05.2020 ws. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie czytaj TUTAJ

 


 

Zarządzenie nr 21/2020 Kierownika MGOPS z dnia 22.05.2020r. w sprawie wdrożenia rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczących działalności Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ po 24 maja 2020 r. - czytaj TUTAJ

 


 

Zarządzenie nr 19/2020 Kierownika MGOPS z dnia 13.05.2020 r. ws. nieodpłatnego przekazania środków trwałych do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf)

 


 

Zarządzenie nr 18/2020 Kierownika MGOPS z dnia 11.05.2020 r. ws. wprowadzenia regulaminu pracowni w Dziennym Domu Senior+ oraz Klubie Senior+ - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 08.05.2020 r. w sprawie kwarantanny korespondencji wpływającej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Sianowski Klub Integracji Społecznej" oraz powołania zespołu projektowego - czytaj TUTAJ (format pdf).
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia procedury postępowania pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej w okresie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 10 /2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 16.03.2020 r. w sprawie określenia wymogów jakie muszą spełnić osoby zgłaszających się do wolontariatu związanego z realizacja zadań o charakterze pomocowym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 16.03.2020 r. w sprawie powołania zespołów roboczych wyznaczonych do realizacji zadań o charakterze pomocowym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ustalenia realizacji zadań o charakterze pomocowym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z „Programem pomocy dla niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów” będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 363/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 12.03.2020 r. - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 2/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 23.01.2020 w sprawie przyjęcia do stosowania zapisów Zarządzenia nr 1/2020 Burmistrza GiM w Sianowie z dnia 21.01.2020 r. w sprawie korespondencji - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie Nr 34/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany programu osłonowego dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie „Z szacunkiem dla złotówki” - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 23.12.2019r. w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 31.12.2019 r. dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 23.12.2019r. w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 24.12.2019r. dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 19.12.2019r. w sprawie określenia zasad selektywnej zbiórki odpadów  w obiektach Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 30/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 09.12.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 29/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 26.11.2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - czytaj TUTAJ (format pdf).
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 25.11.2019r. w sprawie przyjęcia do stosowania zapisów Zarządzenia nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie z dnia 19.11.2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie i Mieście Sianów za pośrednictwem metody podzielonej płatności /split payment/ - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 26/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dziennego Domu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 25/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MGOPS oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego MGOPS - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 24/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy MGOPS w Sianowie w części dot. czasu pracy - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 23/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MGOPS - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 22/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.08.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników MGOPS w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 21/2019 Kierownika MGOPS z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany programu osłonowego dla świadczeniobiorców Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie "Z szacunkiem dla złotówki" - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 18/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Klubu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 17/2019 Kierownika MGOPS z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 16/2019 Kierownika MGOPS z dnia 07.03.2019 r. w sprawie postępowania z pieczęciami i pieczątkami stosowanymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika MGOPS z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zmian do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro w  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika MGOPS z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia spisu zastanego majątku/wyposażenia - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów do Projektu „Równość szans w Gminie Sianów” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 6/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika MGOPS z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadznia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie - Czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 23/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 22/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziennego Domu "Senior+" w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 


 

Zarządzenie nr 21/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie - czytaj TUTAJ (format pdf).

 Zarządzenie nr 19/2018 Kierownika MGOPS z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok - czytaj TUTAJ (format pdf).
Zarządzenie nr 18/2018 Kierownika MGOPS z dnia 28.12.2018r. w sprawie wprowadzenia procedury w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - Czytaj TUTAJ (format pdf). 

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia spisu zastanego majątku/wyposażenia - Czytaj TUTAJ (format pdf).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 18:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 1704
24 czerwca 2020 09:14 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2020 14:43 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2020 19:28 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.