Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie

Zamówienia publiczne

 

Zapytanie ofertowe: Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Sianowie.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. (poniedziałek) godz. 12:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, pok. nr 12 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 r. godz.12:15.

 

Dokumenty do pobrania TUTAJ (pliki są spakowane w formacie .zip i można je otworzyć np. darmowym programem

7-Zip do pobrania TUTAJ)

 

 Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz dodatkowego asortymentu związanego z bezpieczeństwem pracy dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” odbywających staże. Termin składania ofert: 15.07.2019r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2019r. o godz. 12:15.


Formularz ofertowy - czytaj TUTAJ (format docx).

Zapytanie ofertowe - czytaj TUTAJ (format pdf)


Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Tatry dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”. Termin składania ofert: 30.04.2019r. godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 02.05.2019r. o godz. 9:00.

Zapytanie ofertowe - czytaj TUTAJ (format pdf).
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - czytaj TUTAJ (format .doc).
Plan wyjazdu w wersji edytowalnej - czytaj TUTAJ (format .doc).

 

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zamówienie z podziałem na części:
część I - Doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”,
część II – Doradztwo pedagogiczne z elementami mediacji dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”,
część III – Doradztwo prawne dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.
Zapytanie ofertowe - usługi doradcze czytaj TUTAJ (format pdf).
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej pobierz TUTAJ (format .doc).

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).


Pytania z dnia 29.04.2019r. wraz z odpowiedziami - czytaj TUTAJ (format pdf).

Wydłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 16.05.2019r. godz. 15:00 - więcej czytaj TUTAJ (fomat pdf).


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie z podziałem z części.

Kursy zapytanie ofertowe czytaj TUTAJ (format pdf).

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej pobierz TUTAJ (format .doc).

Informacja z otwarcia ofert - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

 "Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - pobierz TUTAJ (format pdf).

 

FORMULARZ OFERTOWY na Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - pobierz TUTAJ (formad doc).

 

ZESTAWIENIE WYKONANYCH USŁUG - pobierz TUTAJ (format doc).

 

Wzór umowy - pobierz TUTAJ (format pdf).

 

 "Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - czytaj TUTAJ (format pdf).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadania pn. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równość szans w Gminie Sianów" - czytaj TUTAJ (format pdf).

 

 


 

Zaproszenie do składanie ofert na realizację zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro pn. Animator lokalny w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”:

- formularz ofertowy pobierz TUTAJ (format doc).

- zaproszenie do składania ofert czytaj TUTAJ (format pdf).

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym do zadania pn. „Animator lokalny w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” - czytaj TUTAJ (format pdf).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - czytaj TUTAJ (format pdf).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 21:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 569
04 października 2019 16:23 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
04 października 2019 16:22 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
04 października 2019 16:21 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl